Al·legacions a la proposta de modificació parcial del POUM de Gelida
Presentades per Naturalistes de Gelida i Bosc Verd
5 de gener, 2022 per
Administrator


El passat 3 de gener, Naturalistes de Gelida i Bosc Verd han presentat al·legacions a modificació parcial del POUM de Gelida aprovada el passat 25 de novembre pel ple de l'Ajuntament. Com annex a les al·legacions s'ha presentat la llista d'espècies presents en l'àmbit afectat per la modificació.

Les Al·legacions resumides

També podeu consultar les al·legacions completes i la llista d'espècies afectades