Adhesions al Manifest

Tan les persones individuals com les entitats i organitzacions us podeu adherir al Manifest de StopAgroparc i, així, mostrar al rebutge al macroprojecte d'Ametller Origen.

Manifest_cat               Manifiesto_esp       Manifest_ing

Amb l'aprovació inicial del projecte realitzada per l'Ajuntament de Gelida el desembre de 2022, es van introduir canvis al projecte inicial presentat l'octubre de 2021, que fan el macroproject encara més gran (augment de la superície total, increment de la superfície d'hivernacles, tipologia d'hivernacles, ...). Aquests canvis els hem introduït en text del manifest, per tal que estigui al dia amb la realitat.

En aquest enllaç podeu consultar el manifest tal com estava redactat fins el 24 d'abril de 2023: Manifest-2021. Si alguna persona o entitat adherida anteriorment, per la raó que sigui, vol retirar la seva adhesió al manifest actualitzat ens pot enviar una correu a stopagroparc@gmail.com.