La OTAA rep nova documentació de l'Ajuntament de Gelida per a la implantació del projecte AGROPARC

La Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona ha rebut la sol·licitud per a l’emissió del document d’Abast de l’Estudi Ambiental Estratègic del Pla: Avanç de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en l'àmbit del
Pla parcial urbanístic de Can Juncoses i finques confrontants per a la implantació del
projecte AGROPARC, al terme municipal de Gelida (OTAABA20220005 - URB 008-22).

El 17 de gener la OTAA ens va comunicar que havia rebut els documents aportats per l'Ajuntament de Gelida, promotor del projecte, però el 31 de gener ens comunica que ha rebut de l'Ajuntament nous documents que els substituïxen (carpeta / enllaç de la OTTA).

S'obre el plaç per opinar sobre l'abast que ha de tenir l'EAE s'allarga fins el 11 de març.


Presentació de StopAgroparc a Gelida