Resposta de l'Ajuntament a les al·legacions al Macroprojecte

En document adjunt trobareu la resposta que ha realitzat l'Ajuntament de Gelida a les al·legacions al macroprojecte Ametller presentades per ciutadans i entitats.

Es proposa al Ple desestimar-les gaire-bé totes.


Una greu omissió fa trontollar l'Agroparc