URGENT. Anunci de l’Ajuntament de Gelida de consulta pública sobre la modificació del POUM

URGENT!!!

L'alcaldessa de Gelida ha publicat un edicte per consultar a la població sobre la modificació del POUM per a la implantació del Agroparc (ampliació zona industrial de Can Juncoses, nova normativa per la instal·lació massiva d'hivernacles intensius, etc...).

PDF de l'edicte

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=378540&idens=80919000

Només hi ha temps fins demà, dijous dia 15 de setembre, per entrar respostes.

Podeu respondre a l'edicte a través del tràmit de "Queixes, suggeriments i propostes" o amb una instància genèrica:

https://www.seu-e.cat/ca/web/gelida


------------------------------------    

ACTUA!!! DEFENSA EL TERRITORI!!!

Pots fer servir els punts del nostre manifest o escriure els teus:

- Es vol aplicar de forma esbiaixada el planejament territorial vigent.
- No farà ni agricultura ecològica ni una agricultura coherent amb el seu entorn.
- Trenca el connector ecològic entre espais naturals protegits catalogats al PEIN (Roques Blanques i Montserrat i les Muntanyes de l’Ordal).
- No respecta la zona de caça de l’àliga cuabarrada i amenaça l’hàbitat d’altres espècies.
- Implanta hivernacles i cultius de regadiu en una zona agrícola de secà.
- Implanta 15 ha de plaques fotovoltaiques sobre terreny agrícola.
- No optimitza el sòl industrial existent i crearà una nova zona industrial innecessària.
- S’incrementa en un 26% la superfície del sòl d’activitat de Can Juncoses.
- Suposa un important impacte paisatgístic i ambiental.
- Comporta una forta pressió de mobilitat i humana sobre el territori.
- No és un sistema de cicle tancat.
- Pretén simular un model de producció i comerç de proximitat i el perjudica.

Caminada defensa del penedes