El tòtil, gripau llevadora o gripau paridor (Alytes obstetricans) és una espècie d'amfibi anur de la família Discoglossidae. En aquesta espècie, el mascle porta els ous amb les potes fins que n'ixen les culleretes o capgrossos, quan es banya. Els exemplars no solen superar els 5 cm. El dors és de tons verdosos, grisos o brunencs, amb taques petites més fosques, com a esquitxos. El ventre, per la seua part, és de color gris uniforme. Tant les parts superiors com les inferiors són berrugoses. En destaca una ratlla glandular en els flancs, més o menys desenvolupada. Els ulls són laterals i molt sobresortits, amb iris daurat i pupil·la vertical. El timpà, tot i que no és ben marcat, és visible i mesura, aproximadament, 3/4 del diàmetre de l'ull. Els mascles, que són més petits que les femelles, no presenten sacs vocals ni rugositats nupcials. Desprèn una olor semblant a l'all.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Amphibia (Class) -> Anura (Order) -> Discoglossidae (Family)

Observation portals: Wiki links:

Imatges i vídeos