La geneta comuna (Genetta genetta), també anomenada gat mesquer o gat moro al País Valencià, és un mamífer carnívor de la família dels vivèrrids. Juntament amb altres vivèrrids, les genetes comunes es consideren l'espècie moderna més propera als avantpassats extints comuns dels carnívors. La geneta és present a la península Ibèrica, a les Illes Balears i a França, i sembla expandir-se actualment cap al nord i l'est del continent. També es pot trobar a l'Orient Mitjà i en bona part del continent africà, amb l'excepció principal de les zones desèrtiques. Es creu que la seva presència a Europa és recent i que fou introduïda per l'home de forma potser involuntària, com a mascota assilvestrada, simple polissó en algun dels vaixells que sempre han travessat l'Estret de Gibraltar o introduïda com a caçadora de rates a la rodalia de les granges, sigui pels àrabs o pels romans. La paraula «geneta» podria venir de la paraula d'origen àrab "genet" (zenete), ja que els àrabs que lluitaven a cavall durant la Reconquesta decoraven la seva cadira amb les pells d'aquest animal.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Mammalia (Class) -> Carnivora (Order) -> Viverridae (Family)

Observation portals:
  • espècie iNaturalist (observacions locals)<div><a target="_blank" href="https://www.inaturalist.org/taxa/41594">espècie iNaturalist</a> <a target="_blank" href="https://www.inaturalist.org/observations?nelat=41.4595&nelng=1.8796&place_id=any&swlat=41.4108&swlng=1.823&taxon_id=41594">(observacions locals)</a></div>
Wiki links: