El teixó o toixó (Meles meles) és una espècie de mamífer i el representant de la família dels mustèlids de morfologia més atípica. Les bandes fosques del cap el fan fàcilment identificable. La seva alimentació és molt variada: tota mena de fruits, arrels, tubercles, cucs de terra, grans coleòpters catxaps, mel, ratolins, talpons, granotes, gripaus, serps, etc. A la tardor acumula grans reserves de greix, per això, pot viure molt de temps en dejú.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Mammalia (Class) -> Carnivora (Order) -> Mustelidae (Family)

Observation portals:
  • espècie iNaturalist (observacions locals)<div><a target="_blank" href="https://www.inaturalist.org/taxa/855297">espècie iNaturalist</a> <a target="_blank" href="https://www.inaturalist.org/observations?nelat=41.4595&nelng=1.8796&place_id=any&swlat=41.4108&swlng=1.823&taxon_id=855297">(observacions locals)</a></div>
Wiki links:

Imatges i vídeos