La mostela, mustela o paniquera (Mustela nivalis), mostel o estel a les Balears, o polida(et)a al Conflent, és el carnívor més petit de tots, més petit i tot que una rata de claveguera, amplament distribuït per Euràsia i Nord-amèrica.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Mammalia (Class) -> Carnivora (Order) -> Mustelidae (Family)

Observation portals: Wiki links: