La rata negra, rata de vaixell, rata de camp o rata traginera (Rattus rattus) és una espècie de rosegador de la família dels murins. Actuà com a reservori de les mortals epidèmies de pesta negra que assolaren Europa al final de l'edat mitjana, ja que era portadora de les puces que transmeten la malaltia.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Mammalia (Class) -> Rodentia (Order) -> Muridae (Family)

Observation portals: Wiki links: