Trobada de lluites de la Vegueria Penedès

El passat dissabte, 27 de gener de 2024,  membres de Stopagroparc vam participar en la Trobada de lluites de la Vegueria Penedès. Des de la Plataforma valorem molt positivament el resultat de la Trobada.

Una cinquantena de persones, vinculades a vint entitats, de vint-i-dos municipis de la Vegueria Penedès, varen participar en la Trobada de Lluites de la Vegueria Penedès. També varen participar persones a títol individual.
Després de la presentació de totes les persones i entitats (culturals, socials, ambientals i agràries) participants en la trobada, vàrem analitzar la situació actual del Penedès i decidir de forma consensuada quins eixos de treball volem prioritzar, dibuixar una alternativa de futur per al nostre territori i com ens organitzarem.
El model actual de planificació territorial del Penedès es basa en la improvisació , la implantació de la logística entorn de les xarxes vià ries, ferroviàries i costaneres del Penedès, la dependència de les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, una xarxa ferroviària que prioritzarà les mercaderies, un Pla Territorial aturat en el segle passat, en definitiva, un Penedès sense projecte propi, sense una planificació coordinada en l’àmbit territorial, obviant el canvi climàtic, aturats davant la sequera i enrocats en el model caduc de continuar creixent sense aturador.
SOM Penedès pretén aglutinar tot l’entramat associatiu cultural, social, agrari i ambiental amb la complicitat de la ciutadania, per donar una alternativa, centrada en l’impuls d’una regió agroalimentària, una visió conjunta de la planificació urbanística de tots els municipis de la Vegueria, prioritzar totes les infraestructures per la ciutadania, l’autonomia de gestió energètica, definir els principis bàsics del Pla Territorial i quin futur volem al Penedès amb identitat i dignitat pròpia i decidida pels penedesencs.
Som Penedès, ens constituïm en una Assemblea de la Vegueria, per coordinar i compartir les lluites existents, potenciar accions de carrer, generar identitat, fer una xarxa associativa amb una estructura sòlida i crear continguts i compartir recursos entre nosaltres. Volem visibilitzar la marca Penedès amb contingut sòlid i demostrar que una alternativa és possible i millor, a la planificació que ens proposen actualment els governs municipals, comarcals i de la Generalitat de Catalunya.
Nota de premsa