La cogullada vulgar (Galerida cristata) és una espècie d'ocell de l'ordre dels passeriformes comú als Països Catalans continentals però en regressió. Mesura 17 cm de llargària total i 34 cm d'envergadura alar. No presenta dimorfisme sexual. És un ocell de color terrós que presenta el pili, el dors i el pit vionats. Cua curta, amb les vores clares i el centre fosc. Presenta una trossa llarga i vionada molt característica que pot bellugar a voluntat.
Font: Vikipèdia

Estat de Convervació Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Aves (Class) -> Passeriformes (Order) -> Alaudidae (Family)

Observation portals:
  • espècie iNaturalist (observacions locals)<div><a target="_blank" href="https://www.inaturalist.org/taxa/7356">espècie iNaturalist</a> <a target="_blank" href="https://www.inaturalist.org/observations?nelat=41.4595&nelng=1.8796&place_id=any&swlat=41.4108&swlng=1.823&taxon_id=7356">(observacions locals)</a></div>
Wiki links: