Can Juncoses

Nos resistimos a aceptar la urbanización de este lugar natural por parte del grupo Ametller Origen, cuando existen miles de polígonos que están medios vacíos

Lo que pretende construir el Grupo Ametller


Así es Can Juncoses

2021

Aquesta línia de temps s'interromp, per continuar a la línia de temps de l'Agroparc.

L'octubre de 2021 el Grup Ametller incorpora Can Juncoses en el seu projecte de Agroparc.

2020

Al gener de l’any 2020 , l’Alcaldessa de Gelida va fer una entrevista pel diari el 3 devuit , on deia el següent: “ La protecció de l’entorn és precisament un dels temes que inclouen al seu programa. Can Juncoses i l’Agroparc d’Ametller Origen seran els seus cavalls de batalla . Aquests són dos dels temes que haurem de vetllar. Amb Can Juncoses poca cosa podrem fer per evitar que tiri endavant, si la promotora ho vol, perquè hi ha una sentència desfavorable cap a l’Ajuntament en aquest sentit . La crisi ens ha salvat de què el polígon no estigui desenvolupat, però aturar-ho és molt difícil. El que sí que farem és vetllar perquè si es fa, les empreses que hi hagi siguin beneficioses per a Gelida. I amb l’Agroparc farem el mateix. Després que la Generalitat vetés la primera proposta d’Ametller, ells van dir que la reformularien, però encara no sabem quines intencions tenen. Quan ho sapiguem, vetllarem que si es fa quelcom, sigui per beneficiar Gelida .” ->


El 16 de juny de l’any 2020 , el Ple de Gelida va aprovar suspendre el tràmit d’aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial del sector de Can Juncoses . A l’acta es diu que, en data 18 de novembre de 2019, TECPLAN, ENGINYERIA I URBANISME, SL va presentar al registre de l’Ajuntament la documentació per iniciar la modificació del Pla Parcial. Se li va demanar a l’empresa aportar documentació addicional (entre d’altres, justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació del Pla Parcial i adequació a la normativa d’avaluació ambiental vigent). ->

2019

l’any 2019 el programa d’ERC de Gelida de les eleccions municipal en termes semblants al del 2015 es feia constar això: “ Estem convençuts que Gelida és la porta del Penedès, i volem conservar aquesta porta amb l’entorn privilegiat que tenim, entre les vinyes i les muntanyes de l’Ordal. No permetrem que la pressió que ens arriba del Baix Llobregat ens malmeti el poble, perquè creiem que  el nostre futur està lligat al nostre entorn , que ens dona moltíssimes oportunitats: vinyes, fonts, castell, Funi, modernisme, etc., que cal compaginar amb dinamització econòmica i indústria neta i de qualitat que vingui als polígons ja existents i on tenim molt espai disponible, sense malmetre Can Joncoses .” ->

2015

L’any  2015 , al programa d’ERC de Gelida de les eleccions municipals , es feia constar que “ El polígon industrial de Can Joncoses, per sort, encara no és una realitat. Lluitarem per promoure un pacte industrial en l’àmbit supramunicipal que concentri les implantacions industrials als llocs més adequats en un territori molt més ampli, i aquest no és Can Joncoses .” ->

2009

Al febrer de l’any 2009, l’Ajuntament de Gelida (amb en Lluís Valls -PSC- com a Alcalde), adopta l’acord d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització d’obres
bàsiques de Can Joncoses, redactat per Xavier Frigola Mercader de la consultora Criteri (edicte publicat al BOPB, amb el sotmetiment del projecte a informació pública pel termini de 20 dies).
->

2008

El 13 de maig de l’any 2008, l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental resol “Determinar que el Pla parcial urbanístic del sector Can Joncoses, al terme municipal de Gelida, tramès per l’Ajuntament, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental.” ->

2007

Al juliol de l’any 2007, l’Ajuntament de Gelida (amb en Lluís Valls -PSC- com a Alcalde) adopta l’acord d’aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic del Sector Can Joncoses, redactat per l’arquitecte Mònica Ferran Astica (edicte publicat al BOPB, amb el sotmetiment del pla a informació pública pel termini d’un mes). ->

2003

Al novembre de l’any 2003, la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat va desestimar el recurs que l'anterior equip de govern de Gelida, del PSC, CiU i el PP, havia interposat contra l'acord de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, que rebutjava la requalificació de Can Juncoses. L'anterior equip de govern era partidari de convertir Can Juncoses en un polígon industrial per afavorir la instal·lació de noves empreses al municipi. ERC, en canvi, s'hi oposava frontalment per l'impacte negatiu sobre el territori que, al seu entendre, tindria el desenvolupament d'aquest sector. Segons va explicar el nou govern municipal d'ERC i CiU del moment, a través d'una nota de premsa, la notificació de la resolució negativa del conseller desmentia que la Generalitat hagués desestimat el recurs per silenci administratiu «i mostra un posicionament molt més clar per part del govern català en contra de la requalificació». En la mateixa nota de premsa, l'alcalde Miquel Carrillo (ERC) anunciava que l'Ajuntament no presentaria recurs contenciós contra la resolució de la Generalitat, cosa que sí va fer el promotor del polígon [SEVINIA, SA.]

2002

L’any 2002, l’Ajuntament de Gelida va demanar un canvi de qualificació de terreny agrícola no urbanitzable per convertir-los en un nou polígon industrial (“Can Joncoses”), amb l’únic argument que s’havia esgotat el sòl existent. En paraules de la Plataforma Serres Garraf-Ordal “Aquesta intervenció en mig de la vall de l’Anoia, en
una zona plana tradicionalment agrícola, seria el desencadenant d’una forta pressió sobre les explotacions agrícoles veïnes i tindria un negatiu impacte paisatgístic."
->

El PSC de Gelida publica el monogràfic:

Can Joncoses. Polígon necessari, lloc idoni

El 3 de febrer del 2002 la plataforma "Aturem can Joncoses" es presenta públicament.  

5 de març de 2002. La Plataforma lliure un plec amb 906 signatures a la Conselleria de Política Territorial. 


11 de març de 2002. La Plataforma es reuneix amb l'alcalde per comunicar el lliurement de les signatures i exposar-li els arguments contraris a la requalificació.

El juliol  2002 la Plataforma havia aconseguit en pocs mesos 1.004 signatures de majors de 18 anys d'una població total de 4.700 persones.


1992-2002