Linea de tiempo Proyecto Agroparque

El grupo Ametller hace tiempo que intenta construir su propio proyecto de Agroparque en Gelida, y se esfuerza mucho en dar una buena imagen de cómo será en los medios de comunicación (por ejemplo, labustia.cat). 

La anterior versión del Agroparque es la aprobada inicialmente a final del 2022, existe la versión presentada en el año 2021 y la versión del 2016 (versión 1.0, que tiene una web separada). Estas versiones, lejos de acotar el proyecto, lo que hace es ampliarlo: 322 ha, 248 ha y 121 ha, respectivamente.

Para poder visualizarlo y no perder la perspectiva en el tiempo, aquí les mostramos en una linea de tiempo alguno de los hechos destacados. 

Último documento del Grupo Ametller (o del Ayuntamiento de Gelida, que se ha posicionado como promotor del proyecto): documentación por la aprobación inicial de la Modificación del POUM de Gelida en el ámbito del Agroparque.

2 de Mayo
2023

A 26 días de las elecciones municipales, un Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Gelida aprueba la modificación del POUM en el ámbito del Agroparque con los votos de ERC y PSC, la abstención de Primàries y los votos en contra de la CUP y de Gelida en Comú.

Se rompe la unidad política y Primàries se ha abstenido en enterarse que el Ayuntamiento, como promotor del proyecto, debería hacerse cargo de los gastos que supone el desdoblamiento de los accesos  

En el pleno se han vivido momentos de indignación por parte del público y se ha levantado una pancarta con el nombre de las 127 entidades que dan soporte a la plataforma Stopagropar. 

Más información y video ->

Stopagroparc convoca a una tractorada y ha realizar una marcha lenta desde Sant Llorenç d'Hortons hasta Gelida, con una gran movilización ciudadana para mostrar la oposición. 

Un absurdo dispositivo de 3 furgonetas de antidisturbios de la ARRO ha estado presente al tocar la plaza del pueblo.

Más información y video ->

20 de Abril
2023

La Alcaldesa hace una Propusta de dictamen con las respuestas a las alegaciones al proyecto del Agroparque presentadas por ciudadanas, ciudadanos y entidades. 

Se propone al Pleno desestimarlas casi todas.

21 de Marzo
2023

La CUP presenta una moció al Ple on es demana la paralització del projecte vista la seva incompatibilitat amb l’actual POUM, que indica que el polígon de Can Joncoses no es podrà desenvolupar en cap cas sense la construcció prèvia d’una nova variant per descongestionar el trànsit.

La moció no va prospera pel vots en contra de ERC, Primàries i PSC. Van votar a favor la CUP i En Comú.

Més informació a l'article del blog "Una greu omissió fa trontollar l'Agroparc".

22 de febrer
2023

Finalitza el periode per presentar al·legacions al projecte. Per facilitar la feina la Plataforma ha preparat i publicat algunes d'elles, i informació sobre "Com presentar al·legacions a la Modificació del POUM".

Els ciutadans i entitats presenten centenars d'al·legacions al projecte.

21 de febrer
2023

La plataforma ciutadana presenta a Gelida el seu advocat Albert Calduch, reconegut especialista en dret ambiental amb importants litigis guanyats.

12 de desembre
2022

Ple extraordinari que aprovar la Modificació inicial del POUM, amb els vots favorables de PSC, ERC i Primàries, i el vot en contra de la CUP. Comuns no assisteix.

Hi ha mobilitzacions al carrer i tensió en la sala de plens.

S'obre un període de 45 dies per presentar al·legacions, que finalitza el 21 de febrer 2023.

novembre
2022

Nou full informatiu de StopAgroparc

4 de novembre
2022

Ajuntament de Gelida publica un edicte amb la memòria de resultats de la consulta pública prèvia sobre la Modificació del POUM. L'edicte de la convocatòria es va publicar el 2 de setembre.

2 de novembre
2022

Josep Ametller, director general d'Ametller Origen, acompanyat de Joan Batlle i Ignasi Grau, presenta una proposta modificada de l'Agroparc als regidors de l'Ajuntament de Gelida. La presentació es fa a porta tanca i no s'entrega cap mena de documentació.

28 d'octubre
2022

Roda de premsa de StopAgroparc a on s'exposa com el document d'abast de la Generalitat avala les tesis de StopAgroparc, així com que fa sis mesos que l’Ajuntament de Gelida i Ametller Origen oculten a inversors i ciutadania les conclusions d'aquest document. Comunicat de premsa. Vídeo de l'acte .

16 d'octubre
2022

Important mobilització a la caminada organitzada per StopAgroparc en contra de la implantació de l'Agroparc.

27 de setembre
2022

Moció de la CUP en el Ple de Gelida per demanar l'aturada del projecte d'Agroparc. Rebutjada amb els vots en contra de PSC, ERC i Primàries; l'abstenció de Comuns i el vot favorable de la CUP.

Al finalitzar va poder intervenir el públic assistent. Aquestes són les preguntes o temes que es van exposar:

  • L'agroparc farà cultiu de regadiu en terreny de secà. Quina és la posició del partits davant de l'ús de l'aigua?
  • Els partits o serveis tècnics de l'Ajuntament han traslladat a OTAA alguna consideració tècnica en relació a l'Agroparc?
  • Que faran els partits en relació a les discrepàncies del Pla Territorial de l’Alt Penedès i el POUM de Gelida respecte el connector ecològic?
  • Sobre l'Edicte emès el 2 de setembre per l'Alcaldessa per Consultar la població sobre la Modificació POUM

Llegir la noticia. Veure el vídeo de la moció i es intervencions


2 de setembre
2022

Modificació del POUM de Gelida en l'àmbit de l'Agroparc. Situació: Can Joncoses i La Talaia. Promotor: Ajuntament de Gelida. Agost 2022.

Document resum

2 de setembre
2022

L'alcaldessa de Gelida publica l'edicte per consultar a la població sobre la modificació del POUM per a la implantació del Agroparc. És un tràmit necessari abans d'iniciar la modificació del POUM. La població té 10 dies per escriure les seves opinions. Només es fa difusió de la consulta al taulell d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

9 de maig
2022

La OTAA publica el document d'abast. A partir d'aquest document el promotor ha de redactar l'estudi ambiental estratègic (EAE).

Hem preparat un resum del document (11 pàgines) i un document amb les conclusions (2 pàgines).

22 de març
2022

El ple aprova provisionalment la Modificació puntual de POUM

Resposta de l'Ajuntament de Gelida denegant totes les al·legacions presentades el 3 de gener per Naturalistes i Bosc Verd a les Modificacions del POUM de Gelida.

11 de març
2022

Naturalistes de Gelida, Bosc Verd i Unió de Pagesos presenten al·legacions (consideracions) a la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA) al projecte d'Agroparc.

31 de gener
2022

La OTAA rep nova la documentació de l'Ajuntament de Gelida, que substitueix la rebuda el 17 de gener. Documentació en aquesta carpeta.

17 de gener
2022

La OTAA rep la documentació per a la implantació del projecte Agroparc de l'Ajuntament de Gelida, promotor del projecte. S'obre el plaç per opinar sobre l'abast que ha de tenir l'EAE.  Documentació en aquesta carpeta.

14 de gener
2022

Visita del President Aragonès a Gelida. Abans d'entrar a l'ajuntament, membres de la plataforma StopAgroparc li hem explicat els punts essencials per que no estem d'acord amb el projecte d'Ametller Origen. Veure notíciaVeure el vídeo  

3 de gener
2022

Naturalistes de Gelida i Bosc Verd presenten al·legacions a la aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM. Com annex presenten una llista d'espècies presents a l'àmbit afectat per les modificacions.

Resum de les 7 al·legacions presentades.

23 de desembre
2021

La Comissió de Territori de Catalunya reconèixer l’elevat interès territorial. Documentació en aquesta carpeta.

23 de novembre
2021

El Ple de l'Ajuntament de Gelida pren coneixement del projecte Agroparc, aprova fer-se seu el project i el transmet a la Comissió Territorial Metropolitana de Barcelona. [Projecte][GràfiquesMinut 1:03:40 fins el 1:29:30

En el mateix ple s'aprova una modificació parcial del POUM que beneficia clarament el Grup Ametller Origen.

12 d'octubre
2021

12 d'octubre. Roda de premsa a l'Ajuntament juntament amb l'Alcaldessa Lluïsa Llop, i posterior presentació a la Sala Cultural.

  • La fura .
  • Video roda de premsa   
  • Video presentació a la Sala Cultural 
  • Video de 6 minuts projectat a la presentació 
  • Incorpora la zona de Can Juncoses en el projecte. El que significa urbanitzar un indret natural.

13 d'octubre, presentació del projecte a Foment del Treball a Barcelona.  

14 d'octubre. Es fa públic ell document "Avanç de planejament per a la implantació d'un projecte d'interès territorial"  

(posteriorment, el 15 de novembre, es va entrar a l'Ajuntament de Gelida una nova versió: Avanç de planejament per a la implantació d'un projecte d'interès territorial . [Gràfiques])

2019-2020

Més de dos anys sense cap informació pública

2018

Febrer 2018. El Grup Ametller anuncia que abandonarà el projecte de l'Agroparc si aquest estiu no ha aconseguit un consens amb el territori .

2017

Març 2017. Document d'abast redactat per redactat per la l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a Barcelona. Departament de Territori i Sostenibilitat.

L'objectiu del document és determinar l’abast de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) que s'ha de realitzar.    

2016   
Novembre 2016. Es fa públic l'Avanç del Pla Especial Urbanístic en Sòl No Urbanitzable per la implantació de l’Agroparc Ametller Origen

Desembre 2016. El grup Ametller Origen anunciar la inversió de 50 milions en un gran Agroparc. 

...

Període 2016-2018: mantenim activa la nostra web antiga a on trobareu la documentació del projecte Agroparc de l'any 2016, les accions ciutadanes, esdeveniments, hemeroteca, etc en aquest enllaç