El dragó rosat o dragonet (Hemidactylus turcicus) és una espècie de sauròpsid (rèptil) escatós de la família dels gecònids originari de la conca mediterrània, tot i que també ha estat introduït a les illes Canàries, Estats Units, Mèxic, Cuba i altres països d'Amèrica Central i és considerat en alguns casos una espècie invasora, tot i que no hi ha consens. El dragó rosat i el dragó comú són els dos únics gecònids presents a Catalunya. Es tracta d'un dragó de mida mitjana, que mesura entre 40 i 50 mm del musell a la cloaca. Encara que la coloració és variable, generalment és gris clar, rosat o marronós, amb nombroses taques fosques. Té el dors i la cua coberts per petites escates granulars. Els ulls, de pupil·la vertical i el·líptica, no tenen parpelles, sinó que estan coberts per una membrana nictitant. Es diferencia del dragó comú tant perquè són relativament més petits i perquè tenen ungles a tots cinc dits.
Font: Wikipedia

Conservation status Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Reptilia (Class) -> Squamata (Order) -> Gekkonidae (Family)

Observation portals: Wiki links: