El dragó comú (Tarentola mauritanica) és una espècie de sauròpsid (rèptil) escatós de la família Phyllodactylidae originari de la conca mediterrània.
Font: Wikipedia

Conservation status Animalia (Kingdom) -> Chordata (Phylum) -> Reptilia (Class) -> Squamata (Order) -> Phyllodactylidae (Family)

Observation portals: Wiki links: