Family: Tytonidae (1 especies)

Animalia Chordata Aves Strigiformes Tytonidae