POUM de Gelida

Pla d'ordenació urbanística municipal, aprovat el 5 de juny de 2015

Modificacions puntuals del POUM

Obrir carpeta dels documents amb modificacions puntuals

Descarregar tots els documents

Pla d'ordenació urbanística municipal, aprovat el 5 de juny de 2015


Expedient del Registre de planejament urbanístic de Catalunya: 


Acord CTUB 29.01.2015 


Memòria 


Memòria, annexos 


Normativa 


Catàleg de béns d'interès 


Avaluació econòmica i agenda


Memòria social 


Estudi de mobilitat generada


Avaluació ambiental 


Plànols d'informació

Índex de Plànols 

N-1.1. Classificació del sòl. Full 1 de 1
N-2.1. Estructura del sòl. Sistemes generals de comunicació. Full 1 de 1
N-2.2. Estructura del sòl. Transport públic. Full 1 de 1
N-2.3. Estructura del sòl. Espais lliures i equipaments comunitaris. Full 1 de 1
N-3.1. Gestió del Sòl. Plans especials en sòl no urbanitzable. Full 1 de 1
N-3.2. Gestió del sòl. Sectors de desenvolupament urbanístic en sòl urbà i urbanitzable. Full 1 de 2
N-3.2. Gestió del sòl. Sectors de desenvolupament urbanístic en sòl urbà i urbanitzable. Full 2 de 2
N-4.1. Regulació del sòl. Qualificació i proteccions del sòl no urbanitzable. Full 1 de 4
N-4.1. Regulació del sòl. Qualificació i proteccions del sòl no urbanitzable. Full 2 de 4
N-4.1. Regulació del sòl. Qualificació i proteccions del sòl no urbanitzable. Full 3 de 4
N-4.1. Regulació del sòl. Qualificació i proteccions del sòl no urbanitzable. Full 4 de 4
N-4.2. Casc urbà. Regulació del sòl. Qualificacions i proteccions del sòl urbà i urbanitzable. Full 1 de 7
N-4.2. Casc urbà. Regulació del sòl. Qualificacions i proteccions del sòl urbà i urbanitzable. Full 2 de 7
N-4.2. Casc urbà. Regulació del sòl. Qualificacions i proteccions del sòl urbà i urbanitzable. Full 3 de 7
N-4.2. Casc urbà. Regulació del sòl. Qualificacions i proteccions del sòl urbà i urbanitzable. Full 4 de 7
N-4.2. Casc urbà. Regulació del sòl. Qualificacions i proteccions del sòl urbà i urbanitzable. Full 5 de 7
N-4.2. Casc urbà. Regulació del sòl. Qualificacions i proteccions del sòl urbà i urbanitzable. Full 6 de 7
N-4.2. Casc urbà. Regulació del sòl. Qualificacions i proteccions del sòl urbà i urbanitzable. Full 7 de 7
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 1 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 2 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 3 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 4 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 5 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 6 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 7 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 8 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 9 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 10 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 11 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 12 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 13 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 14 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 15 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 16 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 17 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 18 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 19 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 20 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 21 de 22
N-4.3. Ordenació del sòl urbà. Alineacions alçades i fondàries. Full 22 de 22
N-5.1. Catàleg de patrimoni arquitectònic arqueològic i natural. Full 1 de 4
N-5.1. Catàleg de patrimoni arquitectònic arqueològic i natural. Full 2 de 4
N-5.1. Catàleg de patrimoni arquitectònic arqueològic i natural. Full 3 de 4
N-5.1. Catàleg de patrimoni arquitectònic arqueològic i natural. Full 4 de 4
N-5.2. Catàleg de patrimoni arquitectònic arqueològic i natural. Full 1 de 2
N-5.2. Catàleg de patrimoni arquitectònic arqueològic i natural. Full 2 de 2
N-6.1. Serveis urbans. Xarxa d'aigua potable. Full 1 de 1
N-6.2. Serveis urbans. Sanejament. Full 1 de 1
N-6.3. Serveis urbans. Electricitat. Full 1 de 1
N-6.4. Serveis urbans. Telefonia. Full 1 de 1